top of page

Voorwaarden Feestkissies

Algemeen

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Feestkissies. Bij het aanvragen van een Feestkissie verklaar je op de hoogte te zijn van onderstaande algemene voorwaarden.


Themakisten


De themakisten zijn te huur vanaf 6 kinderen en kan uitgebreid worden tot een maximaal 10 kinderen. De themakist wordt geleverd met een draaiboek, complete tafel uitrusting, decoratiemateriaal, spelletjes en knutselmateriaal. 


Reserveren / Annuleren


Neem om te reserveren contact met ons op, bij voorkeur via het contactformulier. We nemen daarna zo snel mogelijk contact met je op. Let erop dat onze mails soms tussen de ongewenste mail terecht komen. Een reservering is pas definitief wanneer de betaling bij ons ontvangen is. Een Feestkissie kosteloos annuleren kan tot 2 weken voor het feestje.

 

Huurprijs

 

De huurprijs van een themakist voor 6 kinderen bedraagt € 50,-. Het is mogelijk om tegen een meerprijs de kist verder uit te breiden naar een maximum van 10 kinderen per themakist.

 

Borg


Naast de huur vragen wij een borg van €50,-. Blijkt er bij terugkomst schade of vermissing te zijn aan (de inhoud van) het Feestkissie, dan hebben wij het recht om (een deel van) de betaalde borg in te houden.

 

Betaling


Het totaalbedrag, bestaande uit de huurprijs en de borg, dient (een x periode) voor het kinderfeestje bij ons ontvangen te zijn. We sturen je hiervoor een online betaalverzoekje. Contante betalingen zijn bij de Feestkissies helaas niet mogelijk.

 

Controleren

 

We controleren onze Feestkissies zorgvuldig voordat we deze uitgeven. Toch vragen we je de inhoud van het Feestkissie goed te controleren aan de hand van de meegeleverde inventarisatielijst. Blijken we toch een foutje gemaakt te hebben, dan vragen we je meteen melding hiervan te maken bij ons. Zo kunnen we vooraf alsnog het Feestkissie voor je compleet maken. Daarnaast zal een schade of vermissing aan (de inhoud van) het Feestkissie, die niet vooraf bij ons gemeld is, ingehouden worden van de borg. Is de schade of vermissing zodanig dat de borg niet toereikend is, dan zijn we genoodzaakt om het resterende bedrag te verhalen op basis van een factuur.

 

Reiniging


De kleding mag niet gewassen worden. Wij dragen zelf zorg voor het reinigen van de kleding. Is ontstane vervuiling aan onze kleding zodanig dat de kleding niet meer gereinigd en daardoor vervangen moet worden, dan moeten wij een deel van de borg inhouden. Dit geldt eveneens voor kleding die stuk of gescheurd wordt teruggebracht.

 

Terugbetaling borg

 

De betaalde borg zal bij het onbeschadigd en compleet terugbezorgen van de themakist binnen twee dagen worden teruggestort op uw rekening.


Huurperiode


De huurperiode bedraagt maximaal drie dagen: de dag voor het feest, de feestdag zelf en de dag na het feest. U dient de themakist op de afgesproken dag en tijd op te halen en ook weer op een afgesproken dag en tijd terug te brengen. Wordt de gehuurde themakist niet op de afgesproken dag teruggebracht, dan zijn wij genoodzaakt om per dag een bedrag van 25 euro in rekening te brengen. Wordt de gehuurde themakist in zijn geheel niet teruggebracht dan zal naast de al betaalde huur en borg een extra bedrag van €150,- in rekening worden gebracht en wordt er tevens aangifte van verduistering/diefstal gedaan bij de politie. 

 

Vervoer

 

Binnen Tilburg brengen en halen we het Feestkissie kosteloos. Buiten Tilburg kunnen we extra kosten rekenen voor het vervoer. In overleg bestaat ook de mogelijkheid om het kissie bij ons op te halen en te brengen.


Gebruik / Aansprakelijkheid


De themakisten en de inhoud hiervan mogen alleen onder permanent toezicht van een volwassene door de kinderen worden gebruikt en is geheel op eigen risico. Er dient bij elk spel en gebruik van de materialen uit de themakist een volwassene aanwezig te zijn, die bepaalt of ze geschikt zijn voor de kinderen. Er kunnen materialen of producten in de themakist zitten die niet geschikt zijn voor hele jonge kinderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en/of letsel dat is veroorzaakt door (verkeerd) gebruik van de themakist en de materialen of producten uit de themakist. 


Diefstal


Bij diefstal van het gehuurde materiaal vragen we je hier direct melding van te maken bij ons. Kosten die voortvloeien om alle materialen en producten te vervangen zijn voor de huurder. Het is niet toegestaan om duplicaten of kopieën te maken van de inhoud van de themakist. 


Tussentijdse aanpassingen


Het kan voorkomen dat wij tussentijdse aanpassingen doen aan onze Feestkissies, de inhoud hiervan en aan onze draaiboeken. We streven er namelijk naar om onze producten steeds te verbeteren. Ook vanwege slijtage kan het voorkomen dat materialen in onze Feestkissies worden vervangen. Om die reden kunnen er geen rechten worden ontleend aan het beeldmateriaal op de website en op onze social media kanalen. 

 

Eigendom / Misbruik


Het is niet toegestaan om draaiboeken, materialen of producten te kopiëren, openbaar te maken of te verhuren aan derden zonder onze toestemming. Voor gebruik van beeldmateriaal van onze website en onze social media kanalen dient schriftelijk toestemming gevraagd te worden. 


Overmacht


Mochten wij als gevolg van overmacht de gehuurde themakist niet kunnen leveren dan heeft de huurder het recht om een andere themakist uit te kiezen. Mocht dit geen oplossing bieden dan retourneren wij de totale huurprijs en borg.


Verwerking persoonsgegevens


De persoonsgegevens die wij vragen gebruiken we enkel om de reservering goed in behandeling te kunnen nemen. Deze gegevens gebruiken we voor geen andere doeleinden (zoals reclame) en zullen we niet verstrekken aan derden.

bottom of page